Laulude ja pillilugude nimekirjas on
Väikeste Lõõtspillide Ühingu
plaatidelt pärinevate palade demoversioonid.

Head kuulamist ja nautimist!