Laulude ja pillilugude nimekirjas on
Väikeste Lõõtspillide Ühingu
plaatidelt pärinevad palad.

Head kuulamist ja nautimist!